0 beğenilme 0 beğenilmeme
153 gösterim
Diğer kategorisinde

3 Cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(415k puan)
seçti
 
En İyi Cevap
Kıymetli kardeşim!
Yapmış olduğun sevabları Annenin adına göndere bilirsin.
Onun için dua edip kur'anı kerim okuyup sevablarını ona göndere bilirsin.
İnsan öldükten sonra âmel defteri kapatılır.(amel defterine, sevab ve günah işlenmez)
Şu kişiler müstesnadır;
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: "Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i cariyi (bırakan), veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine dua edecek salih evlat (bırakan)."
(Müslim;vasiyet.14-)
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: "Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) Ya-sin suresini okuyun."
Kaynak:  Ebu Davud, Cenaiz 24, (3121), İbnu Mace, Cenaiz 4, (1448)
~Dua ~
Rabbim cümle geçmiş günahlarını, taksiratını affetsin onları cennetine ilhak eylesin.
Kabirleri nur olsun.
“Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı ve affet.”
Selam ve dua ile
0 beğenilme 0 beğenilmeme
(415k puan)
Kıymetli kardeşim!
Her ne kadar mezhep âlimleri arasında bu konu tartışmalı olsa dahi insanın, yaptığı sevapların ölüye gidip gitmeme hususunda tartışılmıştır.
Şafii mezhebinde kabul edilen görüşe göre ölüye  ulaşmaktadır. Aşağıda zikr ettiğimiz hadisi şerifi delil olarak getirmektedir. ;
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (bir gün) iki kabre uğradı ve: "(Bunlarda yatanlar) azab çekiyorlar. Azabları da büyük bir günahtan değil" buyurdular. Sonra sözlerine şöyle devam ettiler: "Evet! Biri, nemimede (laf getirip götürmede) bulunurdu. Diğeri de idrar sıçrantısına karşı korunmazdı." Âleyhissalatu vesselam sonra yaş bir hurma dalı istedi, ikiye böldü. Birini birinin üzerine dikti, birini de öbürünün üzerine dikti. Sonra da: "Belki bunlar yaş kaldıkça azapları hafifler" buyurdular.
((Buhari. 218.)el mecmu imamı nevevi5/294. )
 Bir kısım Hanefiler bu hadise dayanarak "Kişi amelinin sevabını bir başkasına bağışlayabilir, ameli kıraat, namaz, oruç, sadaka, hacc, hangi çeşitten olursa olsun farketmez" diye hükmetmiştir.
Hanefi mezhebinde ;Kabul gören görüşe göre ölüye  ulaşmaktadır. Aşağıda zikr ettiğimiz hadisi şerifi'de delil olarak getirmektedirler. ;
 Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) yevm-i nahr'de alacalı, boynuzlu ve iğdiş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere (yatırıp kıbleye) yöneltince: "Şüphesiz ki ben, bir muvahhid (Allah'ı bir tanıyıcı) olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim" ve "Şüphesiz benim namazım da, menasikim de, hayatım da, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan, alemlerin Rabbi Allah'ındır. Ben böylece emrolundum. Ben (bu ümmette) Müslüman olanların ilkiyim" (En'am 162) (ayetlerini okudu ve:) "Ey Rabbim (bu kurban bize) sendendir, senin rızan için (kesiyoruz) ve sana (ulaşacak)tır. Ey Rabbim, Muhammed ve ümmetinden bunu kabul buyur. Bismillahi vallahu ekber!" deyip, sonra koçu kesti
(El hidaye kitabul hac , neyl -l evtar liş-şevkani.4/123.)
(El-mevsu'etu -l yusifiyye.1/295)
Selam ve dua ile
0 beğenilme 0 beğenilmeme
(415k puan)
Son olarak şu noktayı belirtmemiz gerekir: Mü minin sade bir niyetle alim ve zengin kimselerin -yani fiilen yapmaya güç yetiremeyeceği işlerin- sevabını elde edebilmesi için, gücü dahilinde olan hayırlardan geri kalmaması gerekir. Yani farz olan ibadetlerini yapmalıdır. Gücü yettiği halde farzlarını bilemeyen, haramlardan kaçınmayan insanın niyetiyle, bu hadiste vaad edilen yüce sevaplara ermesi de uzak bir ihtimal olur"
 Vesselam

İlgili sorular

Firma Ekle | Seo Tools
...