0 beğenilme 0 beğenilmeme
26 gösterim
İman ve İslam kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(409k puan)
düzenledi
Hadis -söz,haber,yeni şey anlamlarına gelen hadis (çoğulu ehadis),terim olarak, Hz.peygamberin söz,fiil ve takrirleridir. Bu tanima göre hadis,sünnetle eş zamanlıdır. Bazı hadisciler,sahabe ve tabiün sözlerini de hadis  kavramına dahil etmişlerdir. Bu tanıma göre hadis,haber ve eser ile anlamdaş olur.  
Hadisler, delil açısından ;sahih ,hasen ve zayıf; kaynağı açısından merfü,mevküf ve mektü ;senet sayısı açısından,mutevatir,meşhur ve ahad (aziz,garib) senedinin muttasıl olması açısından,musned(mevsul) muttasıl,munkatı,mu'dal,mürsel,muallak, kısımlara ayrılır.
Firma Ekle | Seo Tools
...