0 beğenilme 0 beğenilmeme
113 gösterim
Yemin, Kefaret kategorisinde

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(415k puan)
 
En İyi Cevap
Kiymetli Kardeşim!
Yemin keffareti;
Rabbim buyuruyor;
Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.
(Maide,89.ayet)
Hanefi şafii  mezhebinde ; aşağıdaki seçeneklerden dilediğini yapar;
1. Müslüman bir köleyi azat etmek
2. On fakiri giydirmek,veya on fakiri duyuracak
3. Üç gün oruç tutacak;hanefi mezhebinde;on fakiri giydirme veya doyurma imkanı olan kişi , üç gün oruç tutarak kefaretini ödeyemez. Ançak malı olmayacak ki üç gün oruç tutsun.
Not; yemin kefareti için tutulan üç günlük oruçun hanefi mezhebine göre üç gün üst üste(ard arda) olması şarttır.
Şafii mezhebinde ise üst üste olması şart değildir.
(İmamı serah-si c8.s144.)
(El-ihtiyar.c/4.s/63.)
Yeminden Dönmeden Keffaret Verilmesi:
Kişi yaptığı yeminden dönmek isterse şayet,önce yeminden dönsün sonra kefaretini ödesin.
Yeminden dönmeden evvel keffaretini verip sonra yeminden dönmekle, yeminin keffareti verilmiş olmaz: Zira Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: "Kim bir şey için yemin ettikten sonra o şeyin aksini yapmayı daha uygun görürse; daha iyi olan şeyi yapsın da, yemininden dolayı keffaret versin  [13] Başka bir rivayette ise; "... daha iyi olan şeyi yapsın, sonra da keffaretini ödesin." buyurulmaktadır. Bu bir emirdir, vâciblik ifade eder. Yeminden dönmeden keffaret Ödemek vâcib olmaz.
Ya da şöyle diyebiliriz: Bir kimse yeminden dönerse, dinin bir emri olarak keffaret ödemesi vâcib olur. Çünkü keffaret, örten şeydir. Bu da bir günahtan ve suçtan dolayı olur.

Selam ve dua ile
Firma Ekle | Seo Tools
...