0 beğenilme 0 beğenilmeme
127 gösterim
İman ve İslam kategorisinde
Yazmaya me'mûr olan Zeyd ibn Sabit, bu iki âyeti de yazılı bîr vesîka bulmadan yazamıyordu. Onun için kendi ifâdesi veçhile Berâe'nin âhirinden bu iki âyeti bulamayıp iyice araştırmış ve ancak Huzeyme'de mahfuz bulmuş ve binâenaleyh ezberlerde mahfuz olan bu âyetlerin yazılı rivayeti de bu suretle te'mîn olunmuş idi (Elmalılı, Hak Dîni, III, 2654-2655).

Tevbe suresinin son kısmını Huzeyme (veya Ebu Huzeyme) el-Ensari'nin yanında buldum. Bu kısmı ondan başkasının yanında bulamamıştım.

Selamın aleykum benim sorum şudur bu iki rivayete göre tevbe suresinin son iki ayetini yazılı olarak ebu huzeymenin yaninda bulmuş ondan başka kimsede bulamadim demişti ibn zeyd tevbe suresinin 128 ayetini arayip bulamadığı zaman ebu huzeymede bulmuş 128. ayetinin yani sıra 129. ayetini aramadan mı onuda huzeymenin yanından almış yani 129.ayetini aramamış mı hadislerde bu iki ayeti arayip ondan başkasının yanında bulamadım diyor tevbe suresinin 128. Ayetini yazılı olarak huzeymeden alınca o sıra yani o gün tevbe suresinin 129. Ayetinidemi beraber almış beraber almışsa neden arayıp bulamadım diyor buna göre 129. ayetini aramadan ebu huzeymeden almış? Yoksa 128 ayetini arayip bulamayıp sadece ebu huzeymeden bulup mushafa ekleyince sıradaki 129. ayetinidemi arayip kimseden bulamayıp sadece ebu huzeymeden bulmuş yani bu ayetleri ikisinide farklı zamanlardamı almış yoksa huzeymenin yanına gittiği zaman tek seferde 2 ayeti birden mi almış iki ayeti birden almışsa hadislerde neden iki ayeti arayip bulamadim deniliyor 129. Ayeti aramadan. 128. Ayeti alırken onuda almışsa? Anladigim kadariyla tevbe süresini 128. Ayetini arayip bulamamış sadece ebu huzeymede yazılı bulup almış daha sonra sıra 129. Ayetine gelince onudamı arayip bulamamış sadece ebu huzeymenin yaninda bulmuş?

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(415k puan)
 
En İyi Cevap
Kiymetli kardeşim!
Hz..zeyd ibnu sabit (R.A)
Kur'anı kerimi baştan sona ezber idi. Ancak tevbe süresinin son iki ayeti ve ahzab süresinin 23. Ayetlerini yazılı olarak kimse getirmemişti sadece hz.hüzeymete ibn sabit te buldu.  
Ve bu şekilde tamamlamış oldu.
Hz.hüzeyfe hakkında peygamber efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem,hüzeyme nin şahitliği iki şahide denk olduğunu belirtmiştir.
Aşağıda mesele detaylı anlatılmıştır;

Hz. Zeyd İbnu Sâbit in hizmeti: Sadedinde olduğumuz rivayette belirtildiği üzere, Zeyd İbnu Sâbit, Kur ân ı cem etme vazifesini kabul edince, Hazreti Ömer in de yardımcı olması kaydıyla işe başlar. Hazreti Ebu Bekir, Zeyd e, cem sırasında hafızasına güvenmemesini, her âyet için, yazılı iki şâhid istemesini şart koştu. Şehirde ilân ederek, yanında yazılı Kur  ân parçası bulunduranların, bunları mescide getirip Zeyd e teslim etmesini taleb etti. Hazreti Ömer, getirilen yazılı nüshaların, Hazreti Peygamber (Aleyhissalâtu Vesselâm) tarafından kontrol edilip edilmediği hususunda yemin ettiriyordu. Hatta bâzı âlimler, bu yazılı şahitlerin arza-i âhirede kontrolden geçen yazılı nüshalar olduğunu söylerler. Bu durum bile, arza-i âhirenin İslâm tarihindeki ehemmiyetini ve iki sefer oluşunun hikmetini göstermeye kâfidir.
 Kur'anı kerimin toplanması;
Alimler getirilen iki yazılı nüshaya şahit derler. İki şahit bir üçüncü unsura nisbetledir. Üçüncü unsur veya "birinci asıl", Zeyd İbnu Sâbit ti. Kur ân-ı Kerim i ezbere baştan sona bilenlerden biri idi. Getirilen yazılı nüshaların kendi bilgisine de uymasını arıyordu. Nitekim bazı istisnalar olmuştur. Tevbe sûresinin en son iki âyetini yazılı olarak bir kişi getirmişti. Bu âyetler belki de, en son nazil olan âyetlerden olduğu için olacak, yazılı olarak başkasının yanında bulunmuyordu. Zaten onlar, Zeyd gibi başkalarının da ezberinde vahiy olarak mevcut idi, ama yazılmış vaziyette sâdece bir kişi getirmişti. Bu zat, Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) ın sağlığında, bir hadise sebebiyle şâhideyn "iki şâhid" ünvanını verdiği Huzeyme İbnu Sâbit idi. Zeyd İbnu Sâbit, "Resûlullah, onun şehâdetini iki kişinin şehâdeti kıldı" diyerek, bu iki âyeti kabulde tereddüt göstermedi. Ashabtan, "Bu Kur ân dan değildir" diye itiraz eden de olmadı.
 Bazı rivayetlerde, Zeyd İbnu Sâbit (radıyallahu anh), Ahzâb sûresinin 23. âyetini de tek yazılı şâhide müsteniden kabul ettiğini belirtir. Bu ayetin yazılı şâhidi de Huzeyme İbnu Sabit eş-Şâhideyn dir. Tek yazılı şâhide müsteniden kabul edilen mezkur üç ayet, tedkik edilince görülür ki, hiçbiri ahkâma, haramahelâle müteallik değildir
Selam ve dua ile

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 123 gösterim
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 70 gösterim
Namaz kategorisinde Cenaze namazi nasil kilinir sordu
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 68 gösterim
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 97 gösterim
Firma Ekle | Seo Tools
...