0 beğenilme 0 beğenilmeme
41 gösterim

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(415k puan)
seçti
 
En İyi Cevap
Guslün Farzları
 Hanefi mezhebi
 Guslün üç farzı vardır:
 1- Mazmaza (ağza su vermek).
 2- İstinşak (burna su vermek).
 3- Bütün bedeni yıkamak. Yani, Mütûn'da zikredildiği üzere, bütün bedeni bir defa yıkamaktır.
 Mazmaza ve istinşak ise Hulâsa'dan naklen abdest konusunda anlatılmış olduğu gibidir.
 Cünüp olan bir kimsenin su içmesinin zararı yoktur. Su içerken, ağzının tamamına su isabet etmiş olursa, bu mazmaza yerine de geçer.
 Dişi oyuk olan ve bu oyukta yemek artığı kalmış bulunan kimselerin; dişlerinin arasında yiyecek parçası kalmış olan kimselerin gusülleri, sahih olan kavle göre tamamdır.
 Burunda bulunan kuru kir ise guslün tamamına mâni'dir.
GUSLÜN SÜNNETLERİ
 
 Guslün sünnetleri şunlardır:
 1- Bileklerle beraber elleri üç defa yıkamak.
 2- Avret mahallini yıkamak.
 3- Bedende pislik varsa onları temizlemek.
 4- Namaz için alınan abdest gibi abdest almak. Fakat, ayakları yıkamayı, guslün sonuna bırakmak.
 5- Gusül'de önce avret mahallini yıkamak da sünnettir. Bu hususta, avret mahallinde, necasetin olup olmaması müsavidir. Hades olsa da olmasa da, diğer azaları yıkamadan önce, abdest almakta sünnettir.
 6- Suyu başına ve vücudunun diğer yerlerine dökerek üç defa yıkamak.
 Sahih olan kavle göre, birinci yıkayış farz, diğer iki yıkayış ise, sünnettir.
 7 - Suyun dökülüş şurası şöyledir : Guslederken önce üç defa sağ omuza, sonra üç defa sol omuza, daha sonra da üç defa başa ve diğer yerlere su dökülür. Mi'râcü'd-Dirâye'de de böyledir. Esahh olan da budur.
 8- Gusleden kimse, daha sonra yıkandığı yerden ayrıin ve ayaklarım yıkar.
 Fakat, gusleden kimse bir tahta veya taş üzerinde yıkanıyorsa, yani dokunduğu su ayaklarının altında toplanmıyorsa, ayaklarını yıkamayı sonraya bırakması gerekmez.
 9- Gusle, kalb ile niyyet ederek başlamak ve dil ile de “Cünüblüğün giderilmesine...” veya “Cünüblük için gusletmeye..”, “Niyyet ettim.” demek de sünnettir.
 10- Sonra da, ellerini yıkarken Allahu Teala'nın anar (Besmele çeker.)
 11- Gusleden kimse, bundan sonra istinca yapar.  [235]
 12- Guslederken, suyu normal bir miktarda kullanmak, fazla veya noksan harcamamak da sünnettir.
 13 - Guslederken, kıble cihetine dönmek de sünnettir.
 14- Yıkanırken, bütün uzuvlarını iyice ovalamakta, guslün sünnetîerindendir.
 15- Guslederken, kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak da sünnettir.
 16- Guslederken hiç bir şey konuşmamak müstehabtır.
 17- Guslettikten sonra, bir havlu ile kurulanmak da müstehabtır. (Fetavaul hindiyye gusül faslı )
ŞAFİİ MEZHEBİ
 Gusül yapmanın en az şekli şöyledir: Farzın ilk cüzü ile birlikte "Cünüplüğü kaldırmaya" veya gusül ile helal olacak bir fiile: "Namazın farzını helal kılmaya niyet ettim." gibi veya "Guslün farzını eda etmeye niyet ettim." şeklinde niyet edilir ve deri ile kılların tümü yıkanır. Ağza ve burna su vermek ise vacib değil sünnettir.
 Gusül yapmanın en iyi şekli ise şöyledir: Önce vücudun üzerinde pislik varsa giderilir. Sonra abdest alınır. Bir kavle göre ayaklar en sonda yıkanır. Sonra vücudun kıvrım yerleri yıkanır. Daha sonra başa su dökerek saçlar hilâllamr. Bundan sonra önce sağ tarafa sonra da sol tarafa su dökülür, vücut ovulur ve her organ üçer defa yıkanır.
 Hayız veya nifastan yıkanan kadın, vaginasma misk veya benzeri güzel bir koku sürmelidir. Abdestin aksine guslü yenilemek (gusül üzerine gusül almak) sünnet değildir.
 Abdestte kullanılan suyun bir müd`den (675 gramdan), gusülde kullanılan suyun ise, bir sa`dan (2751 veya 2700 gramdan) aşağı olmaması sünnettir. Gusülde kullanılan suyun fazlası için bir sınır yoktur.
 Gusül etmek isteyen kişinin üzerinde bir necaset varsa, önce necaseti yıkamalı ve sonra gusül etmelidir. Hem gusül hem de necaset için bir defa yıkanmak yeterli değildir. Keza abdestte de hüküm böyledir.en sahih kavle göre necaset ve gusül için bir yıkanma yeterlidir. Allah daha iyi bilir.
 Bir kimse cünüplük ve cuma için birlikte niyet ederek yıkanırsa, bu yıkanma her ikisi için yeterlidir. Eğer birine niyet ederek yıkanırsa, niyet ettiğine sayılır. bir kimseye önce hades hali(abdestsizlik) vaki olur da sonra cünüp olursa veya önce cünüp olur da sonra hades hali vaki olursa, mezhep alimlerince kabul edilen rivayete göre, bir yıkanma her ikisi için yeterli olur. Allah daha iyi bilir.(imamı nevevi minhacuttalibin gusül faslı)
Selam ve dua ile

İlgili sorular

0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 67 gösterim
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 83 gösterim
0 beğenilme 0 beğenilmeme
1 cevap 72 gösterim
Firma Ekle | Seo Tools
...