0 beğenilme 0 beğenilmeme
38 gösterim
Zekat kategorisinde

1 cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme
(409k puan)
 
En İyi Cevap
Kiymetli kardeşim
Zekat; Allah azimüş şan Hazretlerinin,Nisab(80,18 gr. Altın)'ına olaşıp mâlı olan müslümanlara farz kıldığı ve islam'ın şartları arasında yer alan mâl'i bir ibadettir.
Zekat; malı arıtmaktır.
Zekat;mahrum ve fakir olanları duyurmaktır.
Rabbimiz buyuruyor ki;
-Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.
(Ez-zariyat.19.ayet)
Hanefi mezhebine göre
Zekatın geçerlilik şart
1.niyet;zekat verilirken veya çıkarıldığı zaman niyet edilir.
2. Temlik;Nisab haddine ulaşmış malın sene başında ve sonunda borç ve asli ihtiyaçtan fazla olan mal(80.18 gr)'a sahip olması
Hanefi mezhebinde zekat'ı çıkarılacak malı Hesaplama; eğer ki taşınmazlar(arazi,ev,araba vs.) ticaret maksadıyla kullanılmıyorsa;bunlar hesaplanmaz.
 Bunları ticaret içün veya kiralama vs. Maksadıyla kullanıyorsanız sene sonun da hesaplanır.
Hesaplanan mal nisab(80.18 gr.)'a ulaşıyorsa 40/1(%2,5)'u çıkarıp zekatını hak edenlere verir.
(Kitabul ihtiyar.c1.s/131)
Şafii mezhebinde ise ticaret mallarının zekatının vacibleri temlik,nisab(80,18,gr. Altın) bir senenin malın üzerinden geçmesi. hesaplama sene sonunda yapılır.
 Aynı şekilde ticaret içün kullanılmayan taşınmazlar(ev,araba ,vs.) hesaplanmaz.
Ticaret içün kullanılan ne varsa hesaplanır (40/1.%2,5) ve zekat çıkarılır.
(Fethul karib.s29)  
Selamette kalın
Firma Ekle | Seo Tools
...